VNCI management 2010 © Alle rechten voorbehouden

Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Home
Diensten
Contact
Home
Diensten
Contact

Disclaimer

 

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van VNCI management. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, een kopie te maken of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VNCI management. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van VNCI management op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door VNCI management wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VNCI management behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is VNCI management niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. VNCI management sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van VNCI management op internet.

 

Links naar andere websites

 

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. VNCI management is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Gebruiksvoorwaarden